WMASTERLAR
1 FORUM araçlar diğer
+ Üye Ol Giriş Yap


[-]
Duyuru

WMasterlar - Türkiye'nin en hızlı gelişen ve geliştiren webmaster portalına hoş geldiniz.

Değerli ziyaretçimiz, forumumuzdan en iyi ve en hızlı şekilde faydalanabilmeniz için üye olmanız gerekmektedir. Sitemize üyelikler ücretsizdir. Üye olmadan önce mutlaka Forum Kurallarını okuyunuz. Zaten kayıtlı bir üye iseniz sağ üst köşeden giriş yapabilirsiniz.


Sponsor Reklam
YENİ FORUM SİTEMİZ AÇILMIŞTIR YAKINDA BU SİSTEM KAPANACAKTIR YENİ SİSTEMDEN DEVAM EDİLECEKTİR DUYURULUR. YENİ SİSTEME GEÇMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Savcılığa suç duyurusu nasıl yapılır?

0 Yorum   423 Görüntüleme  
Sosyal Ağlarda Paylaş


#1
Exclamation 
Sponsor Reklam
Sınırsız renk ve yeni nesil PDO sistemli full responsive kurumsal firma yazılımı..

Savcılığa suç duyurusu nasıl yapılır?

Suç duyurusu bulunduğunuz ilin adliyesine yapılır ve size verilecek olan dosya takip numarası ile dilekçenizin durumunu kolayca takip edinebilirsiniz.

Nitelikli d olandırıcılık nedir ?

D olandırıcılık suçu, failin hileli davranışlarla bir kimseyi aldatması, mağdurun veya başkasının zararına olarak kendisine veya başkasına yarar sağlamasıyla oluşur. Nitelikli d olandırıcılık suçu ise suçun belli dini, sosyal, mesleki, teknolojik araçların veya kamu kurumlarının araç olarak kullanılarak işlenmesidir.

Savcılığa verilecek suç duyurusu dilekçe örneği

1G6XyD.jpg

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI\'NA

MÜŞTEKİ : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:

Adres

ŞÜPHELİ : Adı ve Soyadı( eğer şahıs biliniyorsa, bilinmiyorsa telefon numarası veya şüpheliyi tespit etmeye yaracak eldeki tüm bilgiler)yazılır.

SUÇ : Hakaret,Tehdid,Cinsel taciz.(suç ne ise adı yazılır)

SUÇ TARİHİ : …/…/…

AÇIKLAMALAR :
1- Buraya meydana gelen olay ne ise ,aynen ve açıklamalı yazılır.

DELİLLER : Telefon mesajı,msn kaydı(bunlarla yapılmışsa yazılır)

Tanıklar: Adı ve Soyadı, Adres; (varsa yazarsınız)

HUKUKİ NEDENLER : TCK. md. ve ilgili mevzuat.(maddeleri biliyorsanız yazarsınız bilmiyorsanız bu şekil yazarsınız)


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklandığı üzere şüpheli hakkında kamu davası açılmasına ve cezalandırılmasının sağlanmasına karar verilmesini saygıyla talep ederim. …/…/…

müşteki
Adı ve Soyadı
İmza

BONUS

T.C
YARGITAY
15.CEZA DAİRESİ 
ESAS NO:2011/23905 
KARAR NO:2013/8224 
KARAR TARİHİ:03.05.2013 DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 1-Sanıklar T.K. ve E.K. hakkında kurulan hükümler bakımından yapılan temyiz isteğinin incelenmesinde;

D olandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir.

Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı, sergileniş açısından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte bir takım hareketler olmalıdır. Kullanılan hileli davranışlarla mağdur yanılgıya düşürülmeli ve bu yanıltma sonucu yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya bir başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır.

Hilenin kandırıcı nitelikte olup olmadığı olaysal olarak değerlendirilmeli, olayın özelliği, fiille olan ilişkisi, mağdurun durumu, kullanılmışsa gizlenen veya değiştirilen belgenin nitelikleri ayrı ayrı nazara alınmalıdır.

Somut olayda; sanık T.K.’ın, XXXXXX isimli internet sitesi üzerinden, bilgisayar satış ilanı verdiği, bu ilanı gören, katılanın internet üzerinden 1 adet dizüstü bilgisayar siparişi verdiği, bilgisayarın bedeli olan, 1.094,60 TL parayı, Garanti Bankası Girne Caddesi Şubesinden, Garanti Bankası Güzelyalı Şubesinde bulunan, sanık T.B.’nın, 6677801 numaralı hesabına havale ettiği; sanıklar T.B. ve E.K.’ın, Garanti Bankası Mersin-Erdemli Şubesine giderek parayı, birlikte çektikleri;ancak katılana internet üzerinden sattıkları, dizüstü bilgisayarı göndermedikleri gibi, parasını da iade etmedikleri, anlaşılmakla mahkemenin d olandırıcılık suçunun oluştuğuna yönelik kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, yerinde görülmeyen sanık müdafinin temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA,

2-Sanıklar T.B. hakkında kurulan hüküm bakımından yapılan temyiz isteğinin incelenmesinde;

5237 sayılı TCK.nun 158.maddesinin 1. fıkrasının ( e ), ( f ) ve ( j ) bentlerinde sayılan hallerde adli para cezasının tayininde tespit olunacak temel gün, suçtan elde olunan haksız menfaatin iki katından az olmayacak şekilde asgari ve bu miktara yükseltilerek belirlenecek gün sayısı üzerinden arttırma ve eksiltmeler yapıldıktan sonra ortaya çıkacak sonuç gün sayısı ile bir gün karşılığı aynı kanunun 52. maddesi uyarınca, 20-100 YTL arasında takdir olunacak miktarın çarpılması neticesinde sonuç adli para cezasının belirlenmesi gerektiğinden tebliğnamedeki bozma isteyen düşünceye iştirak edilmemiştir,

5237 sayılı TCK.nun 51.maddesinde hapis cezasının ertelenebileceği ancak adli para cezalarının ertelenemeyeceği hükmünün düzenlenmesi karşısında sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nun 158/1-f maddesi uyarınca hükmolunan 1 yıl 3 ay hapis cezasının yanında adli para cezasıda verilmiş olduğundan hapis cezasının ertelendiğinin açıkça yazılması gerektiği halde “verilen cezasının ertelenmesine”denilmek suretiyle adli para cezasınında ertelenmiş olması aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır, 

Sanığın, diğer sanıklarla birlikte suç işleme kararı ile fiil üzerinde müşterek hakimiyet kurduğunun anlaşılması karşısında; sanığın eyleminin 5237 sayılı TCK’nun 37.maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerekirken, yazılı şekilde aynı yasanın 39. maddesindeki yardım eden olarak kabulü ile eksik ceza tayini, aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;
5237 sayılı TCK.nun 53/3.maddesi uyarınca mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen sanığın “kendi altsoyu üzerindeki” velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından hak yoksunluğu hükümlerinin uygulanamayacağının gözetilmemesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş olduğundan hükmün, 5320 sayılı Kanun’un 8/1.maddesine istinaden uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’un 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak yeniden duruşma yapılmasını gerektirmeyen bu hususun aynı kanunun 322.maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hüküm fıkrasından, 5237 sayılı Kanun’un 53.maddesinin 1. fıkranın “c” bendinin uygulanmasına ilişkin kısımların tamamen çıkarılması suretiyle diğer yönleri usul ve kanuna uygun hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 03.05.2013 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
Teşekkür tarafından verilen:


Sponsor Reklam

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar:
1 Ziyaretçi

Anasayfa İletişim Arşiv RSS

Bu site Erkan Yazılım © tarafından desteklenmektedir. 2007-2018